Software ontwikkelaar

LEADER Software, gevestigd in Raamsdonksveer, ontwikkelt en onderhoudt AutoDias; dit is een Dealer Management Systeem. Het softwarepakket wordt voornamelijk gebruikt in de bedrijfswagensector door bedrijfswagendealers en bedrijfswagen garagebedrijven.

Het pakket is ontwikkeld om de verschillende administratieve processen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Met name IVECO en MAN dealers zijn gebruiker van het pakket maar universele garagebedrijven zijn ook vertegenwoordigd.

Het team

Het team bestaat uit een 6-tal ervaren medewerkers die een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de uitdagingen op het gebied van het AutoDias pakket.

Er vindt continue ontwikkeling plaats, gebruik makend van nieuwe technieken, om toekomstige uitdagingen van de gebruiker op te lossen.

De functie: Ontwikkelaar

Door toenemende vraag bij gebruikers van AutoDias naar moderne en geavanceerde automatiseringsoplossingen is er bij Leader Software behoefte aan een extra ontwikkelaar.

Taken en verantwoordelijkheden

Op hoofdlijnen:

 • Het leveren van een belangrijke bijdrage in het ontwikkelen, moderniseren en implementeren van de AutoDias, waaronder:
  • Mobiel- en Web-georiënteerde interface AutoDias
  • Digitale planning
  • Digitale werkorder
  • Interfaces met importeur/fabriek
  • Document opmaak en rapportages met QuickPress en Birt
 • Het opzetten van omgevingen voor ontwikkeling, testen en acceptatie
 • De ontwikkelaar dient uitstekend te communiceren met de business consultant en de interne helpdesk teneinde een goed beeld te krijgen van de actuele vragen en problemen bij de gebruikers.

Kwalificatieprofiel

 • Je hebt een relevante (minimaal HBO) opleiding
 • Ervaring met JAVA, JavaScript,HTML,CSS,SQL
 • Enigszins ervaring met Mobile development, Redmine, Tomcat, GIT, Angular, Birt, Scrum, Nativescript
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Competentieprofiel

Algemene competenties:

Collegialiteit: In de kontakten met collega’s laten merken de gevoelens , houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Bereid om collega’s met raad en daad bij te staan ook als dat niet direct in het belang van de eigen werkzaamheden is.

Loyaliteit: zich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep waarvan men onderdeel uitmaakt. In dilemma’s waar die belangen tegenover andere komen te staan de positie van het eigen onderdeel steunen of althans geen schade toebrengen.

Betrouwbaarheid: nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij problemen de nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.

Initiatief: kansen zoeken en daarop actie ondernemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten.

Functiegerichte competenties:

Probleemanalyse: een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens. Omgang met details: tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

Klantgerichtheid: onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen.
Lerende oriëntatie: aandacht tonen voor nieuwe informatie, deze in zich opnemen en effectief toepassen. Houdt de eigen vakkennis up to date.

Conceptueel denken: breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kader te plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie.

Communiceren: ideeën en informatie in heldere en correcte taal mondeling en schriftelijk communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

Word jij onze nieuwe collega?

Reageer dan direct d.m.v. onderstaand formulier!
We streven ernaar om binnen 5 werkdagen contact met je op te nemen.
Software ontwikkelaar